Stein Løvlien  
 
Småviltjakt

Skogsfugl/harejakt med eller uten hund.

Ukesleie 2 kort med hytte på Rostadsetra 10 km vest for Rena sentrum.
Terreng på 18000 dekar med godt utbygd skogsbilveinett (bomveier).

Uke 1: 10/9 til 16/9 - 2005 Pris etter avtale.
Uke 2: 17/9 til 24/9 - 2005 Pris etter avtale.

Etter elgjakt, utleie etter avtale.

Se hytteutleie for bilder av hytte.

Kontakt:
e-post. stloevl@online.no
tlf. 90079192

 

 

 

 


Nyheter